Konfliktcoaching - værktøjet til et godt og trygt arbejdsmiljø i din klinik

Ring for at bestil

Kort om kurset

Både store og små konflikter på arbejdspladsen er problematiske for arbejdsmiljøet. Men håndteres konflikterne rigtigt og i tide, skaber det tryghed, bedre samarbejde, færre sygedage og et velfungerende psykisk arbejdsmiljø.
Konfliktcoaching er et værktøj til jer på klinikken, som I kan bruge til at løse igangværende konflikter eller håndtere fremtidige uoverensstemmelser på den bedste måde.

 

Praktisk info 

Underviseren
Carina Robanke er uddannet coach og konfliktcoach. Hun har i mere end 30 år haft ansvar for personale og ledere.  I de seneste 10 år har hun arbejdet i tandlægebranchen med alle de facetter, som en klinik indeholder: dokumentation, HR, ledelse samt arbejdsmiljø og effektiv drift.

Carina har flere lederuddannelser i bagagen og sammen med den praktiske erfaring har hun en bred viden og indsigt med i sin coaching-værktøjskasse.


Hvad er et typisk forløb?

Carina Robanke tilpasser altid et forløb efter den konkrete problemstilling. Derfor er der ikke to forløb, der er ens. Nogle typiske scenarier kunne være:

1. Der er en igangværende konflikt

I er f.eks. 5 medarbejdere, som er berørte af situationen. Carina kommer ud og tager individuelle samtaler og I afslutter med fælles møder.

Timeregnskabet  kunne så være:

5 individuelle samtaler = 2,5 timer

3 fællesmøder à 2 timer = 6 timer

Forberedelse og opsamling = 4 timer

Total = 12,5 timer


2. I ønsker generelt en mindre konfliktfyldt arbejdsdag med en god tone

Carina deltager på jeres møde som observatør, I får efterfølgende anbefalinger til jeres fremtidige kommunikation og mødestruktur. 


Tidsforbrug i dette eksempel kunne være:

2 timers møde inkl. forberedelse og opsamling 3,5 timer.


3. Som leder ønsker du redskaber til at håndtere konflikter i hverdagen

Du behøver måske hjælp til at håndtere svære situationer, for eksempel når der skal træffes upopulære beslutninger eller afskediges medarbejdere.

Carina kommer ud til et lederudviklingsforløb, hvor I bruger så mange timer som ønsket. Forløbet kan også afholdes online. 


Pris 
1.875 kr. per time inkl. moms 

I tillæg kommer kørsel fra Svendborg på Fyn efter Statens kilometertakst og evt. broafgifter. 

 

Bestilling 
Bestil et kursus på klinikken ved ringe til Sisse på telefon 30 71 60 81 eller ved at skrive en mail til info@dentalinstituttet.dk  

Lagerstatus: På lager

Konflikter er naturlige, men omkostningstunge

Det er helt naturligt, at hvor mennesker er i kontakt, kan der opstå konflikter. Vi tilbringer en stor del af vores tid på arbejdspladsen, og små uenigheder i en travl hverdag kan blive til en problematik, der kører i tankerne hos den enkelte.

Det er stressende og ubehageligt for den, der måske har sårede følelser og tumler med at finde en løsning. Det skaber også en dårlig stemning på resten af arbejdspladsen, hvis dagligdagen er præget af en større konflikt eller flere små uoverensstemmelser eller jævnlige sammenstød.

Konflikter kan opstå på mange måder

Måske læser du dette, fordi der er en konkret konflikt i gang blandt medarbejdere på din klinik?

Det kan være omkring løsningen af en konkret opgave. Det kan også være sammenstød mellem kolleger med meget forskellige værdier eller behov i arbejdsdagen. Måske oplever nogen, at deres kollega udviser krænkende adfærd eller krænkende sprogbrug? Det kan også være, at du som leder har en konflikt med en af dine medarbejdere, som du gerne vil tage ansvar for at løse ordentligt?

Her er konfliktcoaching et oplagt redskab, der kan hjælpe dig med at få alle parter og hele arbejdspladsen godt videre.

"Vi har da ikke så store problemer"

Men måske tænker du, at konfliktcoaching lyder lidt voldsomt. For I har da ikke så store problemer i din virksomhed? Du synes i det store hele, det går godt! Måske er der indimellem dage med en lidt trykket stemning. En stille utilfredshed, der hviskes i hjørnerne, eller en enkelt ophedet diskussion - en dum formulering hist og pist. Men sådan er det jo i på en travl arbejdsdag, ikke?

Konfliktcoaching er også et værktøj, der kan være med til at sikre generel trivsel og forebygge, at konflikter får lov at løbe løbsk og bliver ødelæggende for arbejdsmiljøet.

Lær at opløse konflikten uden tabere

Konflikthåndtering handler ikke om, at konflikter ikke må opstå! Det handler derimod om at lære at gå ind i konflikten og opløse den på en måde, hvor ingen parter står tilbage som tabere.