Om Dentalinstituttet 

Dentalinstituttet tilbyder efteruddannelse for hele det tandfaglige team! Hos Dentalinstituttet ser vi en mulighed for at udvikle og højne niveauet af efteruddannelsesmuligheder for hele det tandfaglige team.

Vi tilbyder undervisning med fokus på innovation indenfor faget, og vi sørger for indhold som er praktisk anvendeligt og kan komme patienterne til gode umiddelbart efter deltagelse i et af vores kurser. Vi er ikke bundet af kommercielle interesser i forhold til hvilke produkter og hvilket udstyr de tandfaglige sundhedspersoner anvender i deres arbejde, og vi kan derfor frit vælge de mest relevante emner indenfor alle aspekter af at drive en tandklinik eller et dentallaboratorium.
 
Vores kurser foregår rundt omkring i hele Danmark, så alle har mulighed for at deltage. I tillæg til lokale kurser arrangerer vi dentalfaglige studierejser til udlandet, med henblik på at udveksle innovation og nytænkning på tværs af grænser. Som supplement til undervisningen har vi valgt at udbyde dental faglitteratur og dentale demonstrationsmodeller og undervisningsværktøjer. Til dentalindustrien kan vi tilbyde ledelsessparring, konsulentbistand og hjælp med rekruttering igennem vores store faglige netværk.