0
0,00 DKK
Indtast din søgning
 

Panel af rådgivere

Dentalinstituttets faglige panel af undervisere og rådgivere er med til at sikre et højt fagligt niveau i Dentalinstituttet og være med til at udvikle tidssvarende og praktisk anvendelige dentalfaglige kurser.
 • Tore Tranberg Lefolii
  Tore Tranberg Lefolii er uddannet tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 2009. Med udgangen af 2017  færdiggjorde han sin specialistuddannelse fra Tand-Mund-Kæbekirurgisk Afdeling på Rigshospitalet i København, hvor han siden blev ansat. I 2018 – under sin specialistuddannelse – åbnede Tore sin egen henvisningspraksis i Kalundborg. I februar i år opsagde han sin stilling på Rigshospitalet for at overtage Specialtandlæge Niels Gersel Pedersens to klinikker i Roskilde og København.

  Efter tandlægestudiet aftjente Tore sin værnepligt som tandlæge på Tand-Mund-Kæbekirurgisk Afdeling på Næstved Sygehus. Inden sin ansættelse på Rigshospitalet underviste Tore på kirurgisk afdeling på Københavns Tandlægeskole. Sideløbende arbejdede han som privatpraktiserende tandlæge i Charlottenlund. 
  Siden 2017 har Tore også undervist i implantologi på kirurgisk afdeling på Tandlægeskolen i København.

  Tore er nu indtrådt som rådgiver i Dentalinstituttets faglige panel og underviser for danske tandfaglige på efteruddannelseskurser indenfor oral patologi. Vi nyder Tores seriøse, grundige og samvittighedsfulde tilgang til sit fag, som i høj grad kommer til udtryk i hans kursusmateriale.

   
 • Leila Seidelin Bache
  Leila Seidelin Bache er uddannet tandlæge fra Københavns Tandlægeskole i 2003 og har drevet egne tandklinikker siden 2005. Leila har parallelt med sit daglige arbejde taget en omfattende interdisciplinær efteruddannelse. Hun har studeret implantatkirurgi og -protetik ved ”Royal College of Surgeons of England” i London (2008-2010), parodontologi (2013), ortodonti (2015) og gennemgået ”Dawson Curriculum” i England (2018-2019). Sideløbende med alt dette underviser Leila på Tandlægeskolen i København som klinisk lærer. 

  Leila Bache er en engageret tandlæge, som driver sine Sanadent-klinikker baseret på grundværdier som respekt for mennesker, ærlighed, kompromisløs kvalitet, engagement, fællesskab, respekt for regler, konstant videreudvikling, bæredygtig drift, generøsitet og skønhed/æstetik. 

  Dentalinstituttet er privilegeret i forhold til at få lov at udvikle kurser med Leila, som har potentialet til at inspirere til øget arbejdsglæde på de danske tandklinikker. 
   
 • Jan Frydensberg Thomsen
  Jan Frydensberg Thomsen er færdiguddannet fra Københavns Tandlægehøjskole i 1986 og har bl.a. fulgt postgraduat uddannelse i USA på Dawson Center for avanceret tandpleje og ved Seattle Institute of Advanced Dental Education. Jan Frydensberg Thomsen er medindehaver af Colosseumklinikken på Kgs. Nytorv i København. Hans kliniske arbejde består primært i orale rekonstruktioner og æstetiske behandlinger, både med komposit og porcelæn.

  Han abejder desuden på Futurumklinikken på Malmö Universitet som Manager of Digital Solutions og er Vicepræsident i Scandinavian Academy of Esthetic Dentistry. Jan Frydensberg Thomsen holder kurser nationalt og internationalt i oral rehabilitering, digital teknik og æstetisk behandling - og herudover står han for Tandlægeforeningens moduluddannelse i fast protetik i Danmark, sammen med Proffessor Per Vult von Steyern.

  Det er en ære for Dentalinstituttet at få faglig rådgivning og opbakning af så erfaren og betydningsfuld en inspirator som Jan Frydensberg Thomsen. Han er til stadighed med til at udvikle og højne dentalfaget for os alle - både i industrien og på klinikkerne
 • Jacob Jørn Slavensky
  Jacob Jørn Slavensky blev færdig som tandlæge i 2001. Han er klinikejer af Sorø Tandklinik, hvor han behandler egne og henviste patienter med svær marginal parodontitis, laver større protetiske rekonstruktioner og behandler slid og erosioner med direkte og indirekte teknikker.

  Jacob har arbejdet som klinisk lærer i afdelingen for parodontologi på Københavns tandlægeskole ved siden af sit tandlægearbejde fra 2001 til 2008. Nu underviser han hele det tandfaglige team med foredrag og hands-on kurser rundt omkring i Danmark og på internationale dentale studierejser.

  Dentalinstituttet er stolt og spændt på at arbejde sammen med Jacob Jørn Slavensky, som altid udvikler sin undervisning med en stor passion for sit fag , med et åbent sind overfor nye metoder og teknikker og med en grundig og seriøs tilgang til teori og klinisk evidens. Herudover er det en fornøjelse for deltagerne på hans kurser, at Jacob Jørn Slavenskys fotomateriale altid er af en uovertruffen kvalitet, som gør det let at studere detaljen.
 • Tove Thrane
  Tove Thrane blev uddannet tandlæge fra Københavns Universitet i 1985. I 1987 overtog Tove Grøndals Tandlægerne i København og siden var hun medstifter af Forum Tandlæge & Implantat Center på Frederiksberg, hvor hun var frem til 2018.

  Tove har beskæftiget sig med hele spektret af tandbehandlinger, men har haft speciel interesse og fokus på rekonstruktion af ødelagte tandsæt, implantater, fast protetik, bid-rekonstruktion samt kosmetisk tandpleje. Tove er dertil Invisalign certificeret.
  Udover hendes arbejde i egen praksis med egne og henviste patienter, stod Tove i en årrække for implantatkirurgi og behandlingsplanlægning på flere Københavnske klinikker. Tove har desuden undervist tandlæger rundt i landet i fast protetik.  Fra 2016 og i 3 år frem har Tove undervist på Afdelingen for Oral Rehabilitation på Odontologisk institut på Københavns Universitet. 

  Med sin brede erfaring og store passion for faget  er Tove er en uvurderlig hjælp for Dentalinstituttet i vurderingen af kursusindhold, produktudvikling og korrekt formulering af tandfaglige tekster. På denne måde påtager Tove sig uformelt rollen som Forretningsudviklingschef og motiverende sparringspartner i dagligdagen.